Komputer i odkurzacz idą w parze.

Czyszczenie komputera przedłuża życie i oszczędza prąd.

Jedną z najważniejszych czynności konserwacyjnych jest regularne, dokładne czyszczenie

komputera. Zakurzenie podzespołów może prowadzić do poważnych problemów, m.in. do

przegrzewania elementów, co skraca ich czas życia. Poza tym, kurz może zawierać elementy

przewodzące, co może powodować zwarcia, korozję i słabe styki.

Ze wszech miar opłaca się utrzymywać wnętrze komputera w czystości.

Większość komputerów różnych od ATX wykorzystuje wymuszony obieg powietrza

chłodzącego. Na tylnej ściance w zasilaczu lub w jego pobliżu zamontowany jest wentylator

wypychający powietrze na zewnątrz. We wnętrzu komputera powstaje wtedy podciśnienie

wciągające powietrze z zewnątrz przez szpary w obudowie. Jest to bardzo efektywny system

chłodzący, nie wykorzystujący filtra.

Nie stosuje się filtrów ze względu na trudności z

ograniczeniem dostępu powietrza tylko do jednego miejsca, gdzie można by umieścić filtr.

Niektóre przemysłowe systemy komputerowe i komputery typu ATX wykorzystują

wentylatory wpompowujące powietrze do wnętrza. Powoduje to jego wypychanie na

zewnątrz przez każdą szparę w obudowie. Powodem stosowania takiego systemu chłodzenia

jest ograniczenie ilości miejsc, przez które wpływa do komputera powietrze, do jednego -

wentylatora. Umożliwia to użycie filtra powietrza, musi on być jednak systematycznie

czyszczony bądź wymieniany. Ze względu na panujące w środku komputera nadciśnienie

żadne zanieczyszczenia się tam nie dostają, nawet jeżeli komputer nie jest szczelny. Mogłyby

jedynie dostać się tam razem z powietrzem wciąganym przez wentylator, tu jednak jest filtr,

który zapobiegnie ich wniknięciu. Takie systemy chłodzenia wykorzystywane są w

komputerach pracujących w bardzo zanieczyszczonych środowiskach.

Ostatnio wprowadzane modele komputerów opartych o architekturę ATX pokazują, że wielu

producentów przestawia się na wypróbowaną już od wielu lat technikę wentylowania

podciśnieniowego. Doświadczenie pokazało, że pomysł chłodzenia procesora bezpośrednio

przez wentylator zasilacza okazał się niezbyt dobry. Otóż powietrze chłodzące procesor było

już przedtem podgrzane przez zasilacz - szczególnie wtedy, gdy był on mocno obciążony.

Innym ważnym powodem był brak praktycznej realizacji potencjalnie wielkiej zalety

chłodzenia nadciśnieniowego - filtracji wchodzącego powietrza.

Zamontowanie filtru w obudowie chłodzonej podciśnieniowe jest praktycznie niemożliwe ze

względu na dużą ilość nieszczelności, dziur i dziurek w konstrukcji komputera. Dlatego wraz

z wchodzącym powietrzem do wewnątrz komputera dostaje się kurz. Osadza się on wraz z

żnymi związkami chemicznymi pochodzącymi z powietrza w różnych miejscach. Takie

niekontrolowane zapylenie może spowodować poważne następstwa.

Osadzający się kurz nie przepuszcza powietrza chłodzącego i powoduje przegrzewanie

układów; drobne elementy przewodzące, znajdujące się w kurzu, powodują zwarcia, a

związki chemiczne przyśpieszają korozję.

Pamiętaj o niepaleniu papierosów w pobliżu sprzętu komputerowego. Dym z papierosów

zawiera związki chemiczne, mogące powodować zwarcia i korozję, jak również dodatkowe

zanieczyszczenie podzespołów, zwłaszcza dysków.

Szczególnie wrażliwe są napędy dyskietek, jako że przez ich duży otwór bez przerwy

przepływa powietrze, powodując stosunkowo szybkie zakurzenie. Trochę inaczej wygląda

sprawa w przypadku twardych dysków. Przede wszystkim są one zabudowane z pojedynczym

otworem wentylacyjnym zabezpieczonym filtrem. Żadne zanieczyszczenia do środka się nie

dostaną i wymagane jest jedynie czyszczenie dysku z zewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *